BAM! 2019 er et symposium arrangert av forskergruppen BAM! - Bransjestudier i audiovisuelle medier ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi på Høgskolen i Innlandet.

Call for papers

For den første utgaven av symposiet har vi valgt å rette fokus mot de små og uavhengige bedriftene. Disse utgjør en viktig del av film- TV og spillbransjene men sliter med problemstillinger særlig knyttet til økonomi og distribusjon. Samtidig ligger det en forestilling om at de små og uavhengige bedriftene har større kreativ og kunstnerisk frihet og de står for viktig innovasjon.

Symposiet tar for seg ulike aspekter ved produksjon og sirkulasjon av film, tv, spill og nærliggende medier. Disse bransjene har de siste ti årene hatt en økende grad av konvergens i uttrykk og bransjestrukturer. Inntoget av digital teknologi og fokus på interaktive opplevelser har gjort at markeder, opplevelser og produksjonsformer nærmer seg hverandre.

Både på bedriftsnivå og i for eksempel offentlige støttesystemer ser vi tilfeller av samarbeid på tvers av bransjene. Samtidig ser vi at bransjene fortsatt framstår som adskilte, med ulike produksjonskulturer, markeder og økonomiske forutsetninger.

På BAM! 2019 ønsker vi å diskutere både likheter og forskjeller mellom de ulike audiovisuelle bransjene og både utfordringer og muligheter for de små og uavhengige aktørene.

Paper kan for eksempel ta opp spørsmål som:

  • Hva innebærer “uavhengighet” (‘indie’) i ulike bransjer?
  • Studier av enkeltbedrifter
  • Studier av produksjoner
  • Bruk og overføring av teknologi
  • Tilgang til distribusjon/marked
  • Rollen til det offentlige ovenfor de små bedriftene
  • Betydningen av små bedrifter i bransjene
  • Kunstneriske utvikling i små bedrifter
  • Andre spørsmål som er knyttet film- tv og spillbransjene

Bidrag kan være på engelsk eller et skandinavisk språk.