Alle skal med

Høgskolen i Innlandet - Hamar v/SePU inviterer til konferanse om inkludering i barnehage og skole 23. april 2018.

COLOURBOX24982800

Konferansen arrangeres i Høgskolens lokaler på campus Hamar.

Konferansen tar utgangspunkt i rapporten fra Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Leder av ekspertgruppen, professor Thomas Nordahl, vil presentere forslagene i rapporten på denne konferansen. Vi har også invitert professor David Mitchell fra New Zealand til å forelese om sin forskning om inkludering i et internasjonalt perspektiv.

Begge foreleserne vil gi refleksjonsoppgaver og tid til spørsmål fra deltagerne.

Klikk her for å lese mer om rapporten.

Klikk her for presentasjonen til David Mitchell

Klikk her for presentasjonen til Thomas Nordahl