Program

Tirsdag 7. februar, Auditorium 2
11.00 -12.00

Registrering, servering av rundstykker og kaffe/te

Foajen utenfor auditorium 2. Hovedinngang, bygning C.

12.00 -12.15

Åpning ved prodekan Elin Bakke

Musikk ved Simen Ekeberg og Axel Wold Amborg, studenter ved faglærerutdanningen i musikk

12.15 -13.15

Professor Catherine Wallace, University of London, Institute of Education: 

Bilingual readers in London schools

13.15 -13.45 Pause 
13.45 -14.45

Dr. Erkan Gürsoy, Universität Duisburg-Essen:

Improving teacher education through subject-based language learning across the curriculum: Research-based practices for German as a second language

14.45 -15.15 Pause
15.15 -16.15

Professor Maike Haajer. Malmö högskola/University for Applied Sciences Utrecht:

Att förbereda ämneslärare för arbetet  i flerspråkiga klassrum -  lärarens lärande om språkinriktad undervisning

16.15 -16.30 Pause
16.30 -17.45

Sesjon A: Klasseroms- og skolepraksiser

Auditorium 2

Sesjon B: Vurderingspraksiser

Rom C063

16.30 -16.45 Randi Myklebust: Zehra – på gruppe med dem som har undervisningsspråket som morsmål Wenche Thomassen: Lærerstudenters kunnskap for undervisning i flerkulturelle og flerspråklige klasserom
16.50 -17.05 Mona Flognfeldt og Kirsten Palm: I hvilken grad trekker lærere inn minoritetspråklige elevers førstespråk i undervisningen på småskoletrinnet? Jonas Iversen: Flerspråklig engelskundervisning
17.10 -17.25 Birgitte Fondevik og Randi Myklebust: Å satse på Kompetanse for mangfold Bente Martinussen: Vurdering av skriving når norsk er andrespråk
      
Onsdag 8. februar, Auditorium 2

 

8.30–9.30

 

Dr. Helle Laursen, Aarhus Universitet, DPU:

At læse og skrive på et andetsprog. Literacy og sproglig diversitet i klasserummet.

 

9.30–10.00 Pause

 

10.00–11.00

 

Dr.des Gülsah Mavruk, Universität Duisburg-Essen

Remedial classes for immigrants and newly arrived youth at the University of Duisburg-Essen: Summing up 40 years’ experiences of microteaching at the Institute of German as a Second and Foreign Language

 

11.00-11.30

 

Seniorrådgiver Marit Lunde, NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring): Nyankomne elever

11.30–12.30 Lunsj

 

12.30–13.20

 

Professor Anne Golden, MultiLing, Universitetet i Oslo og professor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Innlandet: Flerspråklige elever møter skolefagenes tekster. En forskningsoppsummering

 

13.20-13.30

 

Avslutning