Universitetslektor ph.d. Helle Pia Laursen

Universitetslektor ph.d. Helle Pia Laursen

 Aarhus Universitet, DPU Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Laursen har lang erfaring fra forskning og lærerutdannelse innenfor dansk som andrespråk

For tiden er hun forskningsleder på forsknings- og utviklingsprosjektet Tegn på sprog (2008-2017), som er en studie av lesing og skriving i flerspråklige klasserom. Prosjektet fikk i 2014 Den europeiske språkprisen. Laursen har arbeidet med dansk som andrespråk på tvers av fag, blant annet naturfag og samfunnsfag i aksjonsforskningsprosjekt i Københavnerskolen, blant annet Dansk som andetsprog i fagene, Den sproglige dimension i naturfagsundervisningen’ samt Dansk som andetsprog i relation til danskfaget. Laursen har publisert bredt, blant annet: ’Mange dansksprogetheder – andre andresprogsheder?’ i Nordand (2016:1), ‘Children investing in literacy’ i Linguistics and Education (2013:4), Literacy og sproglig diversitet (2013), årlige statusrapporter fra Tegn på sprog og  Andrespråksdidaktik (2004) sammen med Lars Holm.