Professor Maaike Hajer

Professor Maaike Hajer

Professor Maaike Hajer Hogeschool Utrecht/ Malmö högskola. Hajer har erfaring fra lærerutdanning både i Nederland og i Sverige.

 I begge land har hun arbeidet med språkutviklende arbeidsmåter i flerkulturelle klasser, særlig i realfagene. For tiden leder hun et prosjekt om naturfag og språk i flerkulturelle klasser i Sverige: SALT (Science and Literacy Teaching), finansiert av Vetenskapsrådet (2015-2017). På svensk har hun blant annet utgitt Språkinriktad undervisning (2014). I Nederland har hun arbeidet med språk og matematikkundervisning og publisert bl.a. Interaction in two multicultural mathematics classrooms. Processes of inclusion and exclusion (Deen, Hajer & Koole red. 2008). For tiden er hun også engasjerte i læreplanutvikling i Nederland ved  National Institute for Curriculum Development SLO.