Professor Anne Golden og professor Lise Iversen Kulbrandstad

Professor Anne Golden og professor Lise Iversen Kulbrandstad

Professor Anne Golden, MultiLing, Universitetet i Oslo og professor Lise Iversen Kulbrandstad Høgskolen i Hedmark samarbeider for tiden om prosjektet Møte med tekster i 5. klasse.

Professor Anne Golden, MultiLing, Universitetet i Oslo og professor Lise Iversen Kulbrandstad Høgskolen i Hedmark samarbeider for tiden om prosjektet Møte med tekster i 5. klasse. På konferansen vil de oppsummere skandinavisk forskning om arbeid med språk, litterasitet og læring på tvers av fag for flerspråklige grunnskoleelever.