Dr. Gülsah Mavruk

Dr. Gülsah Mavruk

Dr. Gülsah Mavruk, Universität Duisburg-Essen arbeider i lærerutdanning med et prosjekt med en 40 år lang tradisjon: 

Barn med innvandrer- og flyktningebakgrunn får tilbud om ettermiddagsundervisning i alle fag. Hver uke kommer om lag 1000 barn med mer enn 50 førstespråk til universitetet i Essen og undervises blant annet av lærerstudenter som får dette som del av sin praksis. I foredraget vil hun fortelle hvordan det arbeides med dette for nyankomne elever. Mavruk har bidratt til Deutsch als Zweitspråche in allen Fächern (2015) og til Neu zugewanderte Schulerinnen und Schüler – eine Gruppe mit besonderen Potentialen. Beiträge aus Forscgung und Schulpraxis (2016). På engelsk: ‘Reconstructing language policy in urban education. The Essen model of Förderunterricht‘ I Current Issues in Language Planning (2014:3).