Dr. Erkan Gürsoy

Dr. Erkan Gürsoy

Dr. Erkan Gürsoy, Universität Duisburg-Essen arbeider med temaet språklæring på tvers av fag i tysk lærerutdanning, med vekt på¨fagene matematikk, tysk som andrespråk og tyrkisk i et flerspråklig og flerkulturelt perspektiv. 

Doktorgradsavhandling om matematikkfaget i et slikt lys, er en av redaktørene for Deutsch als Zweitsprache in allen Fächern. Konzepte für Lehrerbildung und Unterricht (2015), på engelsk ‘Family background or language disadvantages? Factors for underachievement in high stakes tests‘ i Mathematics learning across the life span : proceedings of the 37th conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (2013.)