Om foredragsholdere

Professor Catherine Wallace,

Professor Catherine Wallace, Institute of Education, University of London har gjennom et helt yrkesliv vært opptatt av lærerutdanni...

Dr. Erkan Gürsoy

Dr. Erkan Gürsoy, Universität Duisburg-Essen arbeider med temaet språklæring på tvers av fag i tysk lærerutdanning, med vekt på¨fag...

Dr. Gülsah Mavruk

Dr. Gülsah Mavruk, Universität Duisburg-Essen arbeider i lærerutdanning med et prosjekt med en 40 år lang tradisjon: 

Professor Maaike Hajer

Professor Maaike Hajer Hogeschool Utrecht/ Malmö högskola. Hajer har erfaring fra lærerutdanning både i Nederland og i Sverige.