Språk, litterasitet og læring på tvers av fag

Konferanse på Hamar 7.– 8. februar 2017 om arbeid med temaet minoritetsspråklige elever i de nye grunnskolelærerutdanningene 

Målgruppe:

Alle som skal undervise i de nye masterutdanningene for grunnskolelærere.

Hovedmål: Å presentere ny forskning fra England, Tyskland, Nederland, Sverige, Danmark og Norge – både om langvarig andrespråksopplæring og flerspråklighet som verdi (jf. Østberg-utvalget NOU 2010:8) samt temaet nyankomne elever. Key-note-speakerne har arbeidet med prosjekter i matematikk, naturfag og samfunnsfag i tillegg til første- og andrespråksfag.

Møt forskere. 

Professor Catherine Wallace, University of London – Dr. Erkan Gürsoy og Dr. Gülsah Mavruk Universität Duisburg-Essen – Lektor phd. Helle Laursen, Aarhus universitet – Professor Maaike Hajer Hogeschool Utrecht / Malmö högskola – Professor Anne Golden MultiLing, Universitetet i Oslo og professor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark samt forskere fra nasjonale kompetansesentre, blant annet NAFO. 

Presenter selv: Konferansedeltakerne inviteres til å presentere egen forskning innenfor konferansetemaet. Det kan skje på én av to måter: Muntlig (15 minutters presentasjon, på engelsk eller norsk, begrenset antall) eller som plakat (engelsk eller norsk, åpent for alle). Kryss av for egenpresentasjon i påmeldingsskjemaet og send et sammendrag på maks 200 ord til lise.kulbrandstad@hihm.no innen 1.12.2016. Sammendragene blir fagfellevurdert.

Stipendiat-dag: Mandag 6. februar arrangeres en egen dag for doktorander og andre interesserte der det inviteres til å presentere prosjekt / problemstillinger muntlig og i en kort tekst. Professor Catherine Wallace sammen med flere norske professorer vil lese, kommentere og bidra i diskusjonen. Interesserte melder seg til lise.kulbrandstad@hihm.no innen 1.12.2016.