Program

Seminar om pedagogikkens plass i fremtidens lærerutdanninger

Forslag til femårig lærerutdanninger på masternivå er fortsatt på høring, og vi ønsker debatt i Amalie Skrams sal, Litteraturhuset, Oslo onsdag 2. mars kl. 12.15-15.30

Program

12.15   Velkommen

12.30   Hvilken rolle har pedagogikken(e) hatt i lærerutdanningen v/professor Peder Haug, Høgskulen i Volda

12.50    En fremtidsrettet lærerutdanning – noen utviklingstrekk v/professor Andreas Lund, leder av ProTed, UV fakultet, Universitet i Oslo

13.10   Refleksjoner om pedagogikkens plass i forslaget om ny femårig lærerutdanninger v/førsteamanuensis Thor-André Skrefsrud, LUNA, Høgskolen i Hedmark

13.30   Kaffe/te-pause

13.50   Femårig master og pedagogikkens rolle - erfaringer fra Pilot i Nord v/professor Hilde Sollid, leder av ProTed, UiT Norges arktiske universitet

14.10   Vurdering av høringsutkastet «Pedagogikkens plass i fremtidens lærerutdanninger» v/professor Thomas Nordahl, leder av SePU, Høgskolen i Hedmark

14.30   Benstrekk

14.40   Debatt som innledes kort av:

-          Morten Solheim, seniorrådgiver, seksjon Utdanning og forskning, Utdanningsforbundet

-          Rita Helgesen, leder, Norsk Lektorlag

-          Sølvi Mausethagen, førsteamanuensis, Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus

-          Eva Simonsen, professor, Statped

-          Rune Sarromaa Hausstätter, professor, Høgskolen i Lillehammer

15.30   Avslutning

Velkommen til en viktig debatt!

Arrangementskomité fra pedagogikkmiljøet ved Høgskolen i Hedmark.