Om foredragsholdere

Her finner du en kort presentasjon av foreleserne ved årets konferanse.

Professor Peder Haug, Høgskulen i Volda

Peder Haug

Peder Haug er professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda, og er tilsett som gjesteprofessor ved Uppsala Universitet. Han har også hatt engasjement ved Møreforsking i Volda, Norsk senter for barneforskning NTNU i Trondheim, Norges forskningsråd og Universitetet i Stavanger. Forskingsinteressa er blant anna knytt til spesialundervisning og lærarutdanning. Haug har gitt ut bøker og artiklar med tema frå barnehage, skule, lærarutdanning og spesialundervisning.

Professor Andreas Lund, leder av ProTed, UV fakultet, Uiversitet i Oslo

last ned

Andreas Lund er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS, UiO) og leder av ProTed, Senter for fremragende lærerutdanning (UiO). Hans forskningsinteresser er knyttet til læring og undervisning i teknologirike omgivelser, kunnskapsformer og -logikker i lærerutdanningen, og sosiokulturelle og aktivitetsteoretiske perspektiver. Han er en av redaktørene for den nylig utgitte antologien, "Veier til fremragende lærerutdanning." 

Førsteamanuensis Thor-André Skrefsrud, LUNA, Høgskolen i Hedmark

thor.skrefsrud-hihm.no_employee_large

Thor-André Skrefsrud er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark. Han har doktorgrad innenfor flerkulturell pedagogikk og deltar for tiden i et Nordforsk-prosjekt om inkluderende praksiser i lærerutdanning. Skrefsrud satt i sekretariatet for rammeplanutvalget for grunnskolelærerutdanninger på masternivå.

Professor Hilde Sollid, leder av ProTed, UiT Norges arktiske universitet

H-P13A8125-copy2

Hilde Sollid er professor ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Norges arktiske universitet og leder av ProTed, Senter for fremragende lærerutdanning, Tromsø. Hennes forskningsinteresser er knyttet til flerspråklighet og språklig mangfold, blant annet nordnorske språkforhold. Sollid har en stor vitenskapelig produksjon innenfor disse temaene. Hun har gjort seg noen erfaringer med grunnskolelærerutdanning på masternivå fra Pilot i Nord-Norge.

Professor Thomas Nordahl, leder SePU, Høgskolen i Hedmark

Thomas-Nordahl_medium

Professor Thomas Nordahl har lang og bred erfaring fra større og mindre forsknings- og utviklingsprosjekter i skole og barnehage, har skrevet flere bøker og artikler om ulike pedagogiske emner og er en mye brukt foredragsholder.Ved Høgskolen i Hedmark underviser han på Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, master i tilpasset opplæring og i grunnskolelærerutdanningene. Han er også professor II ved BI der han underviser i skoleledelse.