Seminar om pedagogikkens plass i fremtidens lærerutdanning

Forslag til femårig grunnskolelærerutdanninger på masternivå er fortsatt på høring, pedagogikkmiljøene ønsker debatt!

COLOURBOX2575146

Velkommen til seminar om pedagogikkens plass i fremtidens lærerutdanninger!

Tid: Onsdag 2. mars 2016, kl. 12.15 - 15.30

Sted: Amalie Skrams sal, Litteraturhuset, Oslo

Den direkte foranledningen for seminaret er de nye 5-årige grunnskolelærerutdanningene (GLU) på masternivå som trer i kraft høsten 2017. Kunnskapsdepartementets forslag til forskrifter er ute på høring med frist 1. april.

Klikk her for å lese om forskriften.

Dette er en viktig satsning på fremtidens lærere. Nå gjelder det GLU, men diskusjonen om pedagogikkfagets stilling har relevans for alle lærerutdanningene. Flere pedagogikkmiljøer i UH-sektoren er bekymret for pedagogikkens plass i lærerutdanningene, og gjennom dette seminaret ønsker arrangørene å belyse hvilken rolle dette faget har hatt og bør ha i fremtiden. I høringsutkastet fra Kunnskapsdepartementet er for eksempel betegnelsen «pedagogikk» tatt ut og erstattet med «profesjonsfag», og det åpnes ikke for muligheten til å skrive masteroppgave innen dette profesjonsfaget i det som skal være en utvidet profesjonsutdanning. 

Seminaret er initiert av pedagogikkmiljøet ved Høgskolen Hedmark, med bidrag også fra Høgskulen i Volda, ProTed, UV-fakultet, Universitet i Oslo, ProTed, UiT Norges arktiske universitet.

Seminaret fikk en del medieoppslag. Følg lenkene under:

Om pedagogikkens plass i fremtidens lærerutdanninger.

Dagsnytt, 15.03.2016

Ruud, Utdanningsnytt, 14.03.16

Gullestad, Klassekampen, 14.03.16

Jordet, Utdanningsnytt, 08.03.16

Jordet, Utdanningsnytt, 04.03.06

Gamlem og Viddal, Rbnett, 02.03.16

Nes, Knudsmoen, Faldet og Haug, Utdanningsnytt, 25.02.16

Evenshaug, Klassekampen, 23.02.16

Nordvik Reite, Utdanningsnytt, 19.02.16

Brøndbo, UiT, 17.02.16

Sæverot og Bygstad, Aftenposten, 15.02.16

Østerud, Sunnanå og Frøysnes, Khrono 01.02.16

Thuen, Bedre skole, 04/15

Sæverot og Torgersen, Bedre skole, 02/15

Haug, Bedre skole, 03/13