Program

11.00 – 12.00 Registrering
12.00 - 12.30 Velkommen ved rektor Anna Ottosen
Åpning av konferansen ved Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl
Aud 1
12.30 – 13.30 Fremtidens lærerutdanninger
Professor Lise Iversen Kulbrandstad
Aud 1
13.30 – 14.30 Lunsj
14.30 – 17.00 Programdelte sesjoner
Studie- og praksisledere GLU ved studieleder Knut Øystein Høvik - Aud 4
Studie- og praksisledere BLU ved studieleder Karin Moen og studieleder Inger Vigmostad - C064
Studie- og praksisledere for lektorutdanninger 8-13/PPU ved studieleder Eva Marie Syversen og studieleder Ylva Langaas - C063
19.30 Middag på First Hotel Victoria, Hamar

Program onsdag 11. mai 2016

 

9.00 – 9.10 Åpning ved dekan Morten Ørbeck
Aud 1
9.10 – 10.40 Nye finske lærerutdanninger
Ved professor Jari Lavonen
Aud 1
11.00 – 11.45 Parallellsesjoner  
Forskning på lærerstudenter i praksis i Namibia ved dosent Gerd Vikan B-006
Praksisfortellinger i barnehagelærerutdanningene ved førstelektor Gudrun Sælen Halmrast - B007
Demonstrasjon av NTNUs praksis-app ved instituttleder Anna Ruth Grüters - Aud 4
12.00 – 12.45 Parallellsesjoner
Videreutdanning av barnehagelærere og utvikling av nye, språkdidaktiske praksiser ved førsteamanuensis Gunhild Tomter Alstad -B006
Studenters erfaringer fra praksis ved førstelektor Stig Eriksen og faglærerstudenter i musikk - B007
Erfaringer med eksamen i praksis ved høgskolelektor Jan Cato Mathiassen og studenter fra GLU 5-10 - Aud 4
12.45 – 13.30 Lunsj

 

13.30 – 14.30 Lærerstudenter, forskning og bacheloroppgaven: Lærerstudenter som forskere?
Professor Sidsel Lied
Aud 1
14.45 – 16.30 Programdelte sesjoner
Studie- og praksisledere BLU ved studieleder Karin Moen og studieleder Inger Vigmostad - B-006
Studie- og praksisledere GLU ved studieleder Knut Øystein Høvik - B-007
Studie- og praksisledere Lektorutdanning 8-13 og praktisk-pedagogisk utdanning ved studieleder Ylva Langaas og studieleder Eva Marie SyversenAud 4
18.00 – 19.00 Vandring til Hamardomen
19.00 Konferansemiddag på Hamarstua Spiseri

Program 12. mai 2016

 

9.00 – 9.15 Kunstnerisk innslag - Aud 1
9.15 – 11.15 Studiekvalitet i profesjonsrettede lærerutdanninger
Professor Thomas Nordahl
Aud 1
11.30 – 12.30 Kvalitet i norsk høyere utdanning
Professor Agnete Vabø
Aud 1
12.30 – 13.00 Avslutning og oppsummering
13.00 Lunsj