Foredragsholdere

 

Konferansen hadde onsdag flere parallellsesjoner. Ved en av disse delte studenter fra faglærerutdanning i musikk sine erfaringer på Storhamar skole og Fagerlund skole fra høsten 2015. Studentene fortalte om mange magiske øyeblikk i møte med elever, og spilte av musikk som elevene hadde laget med deres veiledning. De mente det var svært nyttig å få prøve ut teorier de lærer i praksis. Det ligger flere bilder av studentene og førstelektor ved Høgskolen i Hedmark Stig Eriksen på facebooksiden til Campus Hamar

Bert Nummelin konferanse mai 2016 (2)

 

Lise-iversen-kulbranstad-lysnet_imagefull

Lise Iversen Kulbrandstad er professor i norskdidaktikk ved Høgskolen i Hedmark og professor II i svenska som andraspråk ved Karlstads universitet. I 2015 ledet hun Rammeplanutvalget for de femårige integrerte grunnskolelærerutdanningene på masternivå og sitter nå i KDs ekspertgruppe for lærerrollen. I perioden 2007 -2015 var Kulbrandstad rektor ved Høgskolen i Hedmark. Klikk her for å lese mer om Lise Iversen Kulbrandstad 

 


Thomas-Nordahl_medium

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark og leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning (se mer på www.sepu.no). Han har lang og bred erfaring fra større og mindre forsknings- og utviklingsprosjekter i skole og barnehage, har skrevet flere bøker og artikler om ulike pedagogiske emner og er en mye brukt foredragsholder. Ved Høgskolen i Hedmark underviser han på ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, master i tilpasset opplæring og i grunnskolelærerutdanningen. Han er også professor II ved BI der han underviser i skoleledelse. Klikk her for å lese mer om Thomas Nordahl.


Jari.Lavonen

Jari Lavonen is a professor of science education (2003-) and a director of the Department of Teacher Education, University of Helsinki. His main research interests lie in science teaching and learning, engagement in learning, teacher education and use of ICT in education. He has been active in several international research projects and active in international collaboration, for example, the development of teacher education in Peru and South-Africa. 

Educating professional teachers through the master’s level teacher education programme in finland. Teacher professionalism is firstly shortly discussed in the contexts of the international research literature and the Finnish education system. Secondly, Finnish teacher education—that is, how student teachers become professionals in curriculum design and instructional and assessment methodologies—is analysed. Thirdly, the support of the Finnish school site to teachers’ professionalism is analysed. Two current reforms in Finnish education will be introduced: the reform of curriculum for basic education and teacher education reform.


Agnete Vabø

Agnete Vabø har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen. Siden 1999 har hun vært ansatt ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU som forsker og forskningsleder. Fra 1993 til 1999 var hun tilknyttet  LOS-senteret i Bergen. Vabø har publisert en rekke artikler, rapporter og bøker om rekrutteringsmønstre og organiseringsformer i høyere utdanning. Hun er for tiden blant annet prosjektleder for en undersøkelse av kvalitet i norsk høyere utdanning Quality of Norwegian Higher Education: Pathways, Practices and Performances finansiert av Forskningsrådet,  som NIFU –– gjennomfører, i samarbeid med forskere fra Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo (IPED). Se også hjemmesiden for prosjektet http://www.qnhe.no/

I samarbeid med forskere fra Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo gjennomfører Nordisk institutt for studier av forskning, utdanning og innovasjon (NIFU) for tiden en større undersøkelse om kvalitet i norsk høyere utdanning med tittelen; Quality in Norwegian Higher Education: Pathways, Practices and Performances. Forsker Agnete Vabø fra NIFU vil drøfte fremtidens lærerutdanning i lys av dette prosjektet og debatten om kvalitet i høyere utdanning. 


sidsel.lied-hihm.no

Sidsel Lied er professor (emerita) i RLE med vekt på religionsdidaktikk. Hun har bakgrunn som grunnskolelærer, og hennes primære forskningsområde er elevers og studenters møte med livstolkingspluralitet, lærerstudenters deltakelse i forskning, og barns dialoger med verdier i det digitaliserte materialet etter 22.juli 2011. 

Lieds tema er Lærerstudenter, forskning og bacheloroppgaven: Lærerstudenter som forskere? I foredraget setter hun bl.a. søkelyset på bacheloroppgaven som forskningsbasert, lærerstudenters forskningskompetanse, elevers og barnehagebarns personvern, samt direkte og indirekte personopplysninger.