Landskonferansen for studie- og praksisledere

Landskonferanse for studie- og praksisledere som i år ble arrangert av Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap.

Denne uken var Høgskolen i Hedmark vertskap for den årlige landskonferansen for studie- og praksisledere. Den tre dager lange konferansen samlet 100 deltakere fra landets lærerutdanningsinstitusjoner til faglig påfyll og erfaringsutveksling.

Tema for konferansen var fremtidens lærerutdanninger og studiekvalitet i utdanningene. Konferansen, som ble åpnet av statssekretær i Kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl, inneholdt plenumsforedrag, parallellsesjoner knyttet til praksis og studievise sesjoner.

Blant foredragsholderne var Lise Iversen Kulbrandstad, Sidsel Lied, Thomas Nordahl, Jari Lavonen (Universitetet i Helsinki) og Agnete Vabø (NIFU), mens studenter fra faglærerutdanningen i musikk bidro med kulturelle innslag. Dag 2 under konferansen ble avsluttet med sosialt samvær på Hamarstua Spiseri og omvisning i Domkirkeruinene. Høgskolen i Hedmark takker for oppdraget og alle som deltok. Vi ser allerede frem til neste års arrangement, som finner sted hos Høgskolen i Bergen. 

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl åpnet konferansen.

 

Konferansesekretariatet mai 2016

Her er konferansearrangørene: Foran: Prodekan utdanning Elin Bakke (t.v.), Ylva Langaas (PPU). Andre rekke fra venstre: Karin Moen (BLU), Knut Øystein Høvik (GLU), Oda Agnethe F. Arnesen (praksis), Rita Lang-Ree (Kurs og oppdrag), Liv Oddny Røragen (praksis). Bakerst fra venstre: Linda S. Ballo (praksis), Julia Boesen (praksis), Eva Marie Syversen (lektorutdanning).