Lars Arild Myhr

Lars Arild Myhr

Lars Arild Myhr er assisterende senterleder ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning.

 

 

Han er utdannet Cand.paed.Spec og har lang erfaring fra pedagogisk psykologisk tjeneste.

Ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning arbeider han med prosjektledelse av utviklingsprosjekter i grunnskole og barnehage knyttet til faglige områder som læringsmiljø, tilpasset opplæring, spesialundervisning og ledelse av forbedringsarbeid. Videre arbeider Myhr med videreutdanning av skoleledere og ledere i PP-tjenesten

Klikk her for mer informasjon om Lars A. Myhr