Inger Bergkastet

Inger Bergkastet

Inger Bergkastet er lærer, spesialpedagog og forfatter.

Hun har arbeidet mange år i skolen(20). De siste (19) årene har hun arbeidet i veiledningstjenesten i Oslo kommune som leder av Læringsmiljøteamet. De er en støttespiller til skolers arbeid for et trygt og godt miljø. Hun har i tillegg gitt ut flere bøker om hvordan man skaper og vedlikeholder gode skolemiljø.