Foredragsholdere

 

 

Thomas Nordahl

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet og leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning.

Lars Arild Myhr

Lars Arild Myhr er assisterende senterleder ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning.

Dr. Kim Schildkamp

Dr. Kim Schildkamp is an associate professor in the Faculty of Behavioural, Management, and Social Sciences of the University of Tw...

Dr. Cindy Poortman

Dr. Cindy Poortman is an assistant professor at the University of Twente.