2022/2023

TEK1009 Sportsproduksjon 1

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

Kunnskap 

Studenten 

 • Har kunnskap kameraplasseringer i formatterte sportsproduksjoner for lagidrett, hvilke objektiver som hører til de ulike posisjonene og hvilke bilder og situasjoner de ulike kameraene skal dekke
 • Har kunnskap om hensiktsmessige mikrofonplasseringer i formatterte sportsproduksjoner for lagidrett
 • Har kunnskap om planlegging for rigg av OB-buss spesifikt mot baneproduksjon på en ukablet eller prekablet stadion
 • Har kjennskap til plassering av grafiske elementer i en lagkamp og når disse benyttes, som laginformasjon, stillingssuper og klokke, magebelte og byttesuper
 • Har kjennskap til bruk av EVS (slow) i TV-produksjon.
 • Har kunnskap om kjennetegn ved TV-produksjon av lagsport på bane

 

 

Ferdigheter  

Studenten 

 • Kan stille riktig blender og farger på kamera under ulike lysforhold, både kunstlys og naturlig lys
 • Kan vurdere kameratekniske tiltak og kompromisser ved for eksempel sterkt sollys og skygger på banen samtidig
 • Kan plassere mikrofoner ved og rundt banen på en hensiktsmessig måte, og kan gjøre vurderinger av hvilket antall og hvilke typer mikrofoner som best egner seg for aktuelle produksjoner
 • Kan gjennomføre teknisk bestykning og teknisk planlegging for sportsproduksjon på bane
 • Kan sette seg inn i formatterte produksjonsmaler, og rigge og gjennomføre sportsproduksjoner på bane i henhold til disse og øvrig planverk
 • Kan forholde seg til kjøreplan samt kommunikasjon og kommandoer i teamet    

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • Kan justere eget arbeid under veiledning
 • Kan gi faglig begrunnede vurderinger av eget og andres arbeid i forbindelse med produksjonene 

Innhold

I dette emnet tar studentene med seg sine kunnskaper fra emnet «Innføring i OB-produksjon», og skal nå lære å produsere lagsport på bane i henhold til TV2-sportens produksjonsmaler. Studentene lærer om programmessige og produksjonstekniske kjennetegn ved relevante lagidretter, får innføring i EVS (slow), arbeider videre med grafikk og øves i formatspesifikke riggeøvelser og kameraplasseringer. Hoveddelen av emnet brukes til praktiske produksjoner, hvor studentene inngår i relevante fagfunksjoner og gjennom repetisjon øver seg på å disponere teknisk utstyr til ulike, men fastsatte oppgaver. Hovedvekt ligger på fotballproduksjon.

Studentene må påregne undervisning og produksjon på kveldstid og helg i dette emnet. Aktuelle datoer oppgis ved emnestart.

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesning  
 • teknisk forarbeid, individuelt og i gruppe  
 • workshops 
 • TV-produksjon 
 • oppgaveskriving 
 • veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Innlevering av funksjonsspesifikk hensiktserklæring
 • Deltakelse i undervisning
 • Skriftlig prøve

Eksamen

 • Eksamensform. Hjemmeeksamen
 • Karaktersystem. Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke bestått. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Oppgis på eksamensoppgaven