2022/2023

TEK1008 Praktisk innføring i flerkameraproduksjon

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

Kunnskap 

Studenten

 • Har grunnleggende kunnskap om teknisk rigg for TV-produksjon i studio, og kjenner til hvilke ansvarsområder en Technical Operations Manager (TOM) har i flerkameraproduksjon
 • Har kjennskap til tekniske fagfunksjoner i et TV-studio og hvilke ansvarsområder de ulike funksjonene har
 • Har grunnleggende kunnskap om prinsipper for og funksjoner i kamera, bildemikser, lydmikser, grafikk, lys/lamper og kamerakontroll i flerkameraproduksjon for studio
 • Kjenner til vanlige tekniske kommandoer i flerkameraproduksjon

 

 

 

Ferdigheter  

Studenten

 • Behersker opp- og nedrigg av kamera, med objektiv og handles.
 • Kan koble til kamera for triax, headset, objektiv, zoom/fokus-kontrollere og teleprompter
 • Kan betjene kamera på grunnleggende nivå: fokus, zoom, programretur, talkback, innstille brennvidde, blendertall og backfocus
 • Kan betjene dolly på grunnleggende nivå: pan/tilt/justere drag, kjøre og styre, låse hode og pedestal ved parkering
 • Kan sette korrekte lydnivåer på input gain, kanalfader, masterfader og lyttenivå, og kjenne fremgangsmåten for dette
 • Kan patche lydkilder fra S1 via DANTE-rack, XLR i LS og via PBO-jack og virtuelt lydkort inn til lydmikser
 • Kan sette opp trådløse mikrofoner i S1 og legge de inn i patchet signalveg til LK
 • Kan stille inn equalizer for tale og gi en faglig begrunnelse for valg av lydnivå
 • Kan sette opp bildemikser med innganger og utganger, rute kilder til mikser, gi dem navn og legge de til knapper på mikserpanelet
 • Kan klippe, dissolve og wipe mellom kilder i bildemikser, på kommando fra regissør
 • Kan betjene grunnleggende grafikkfunksjoner i XPRESSION
 • Kan foreta enkel programmering av lamper og grupper med cues, og kan styre dette via DMX
 • Kan foreta enkel feilsøking i teknisk utstyr

 

Generell kompetanse  

Studenten

 • Kan samarbeide med andre om å løse tekniske problemstillinger

Innhold

Emnet består av tre hovedkomponenter:

 • Grunnleggende innføring i alle tekniske fagfunksjoner i et TV-studio
 • Teknisk og teoretisk innføring i produksjonsutstyr, samt gjennomføring av HMS- og personløfterkurs
 • Tre øvelsesproduksjoner, med særlig fokus på håndtering av kamera og lyd

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesning
 • Undervisning i studio
 • Produksjonsøvelser
 • Gruppearbeid 
 • Veiledning i produksjonskontekst  

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Gjennomføring av øvelsesproduksjoner, kunnskapstest samt deltakelse i undervisning (angitt i undervisningsplan)

 

Eksamen

 • Eksamensform: Individuell, praktisk prøve av studentens ferdigheter i rigg og/eller håndtering av grunnleggende teknisk utstyr for flerkameraproduksjon i studio
 • Karaktersystem: Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke bestått