2022/2023

TEKE2009 Fordypningsemne III (TV- og dokumentarproduksjon)

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

Kunnskap 

Studenten 

 • Har kunnskap om andre produksjonsformater enn tradisjonell TV, og om    integrasjonsmulighetene mellom TV og andre audiovisuelle produksjonsformater
 • Har kjennskap til nye audiovisuelle produksjonsteknikker innenfor sitt fagfelt (foto, lyd, klipp eller postproduksjon)

 

Ferdigheter  

Studenten 

 • Kan gjennomføre praktiske øvelser for utforske originale eller innovative audiovisuelle formgrep innenfor sitt fordypningsfelt (foto, lyd, klipp eller postproduksjon)
 • Kan med utgangspunkt i eget arbeid reflektere over og formidle tanker omkring personlig stil

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • Kan forholde seg kritisk reflekterende til relevante problemstillinger og  utviklingstendenser innenfor sitt fagområde
 • Kan gi selvstendige og faglig begrunnede refleksjoner omkring eget virke

Innhold

I dette emnet fordyper studentene seg videre innenfor sitt spesialiseringsfelt, med fokus på å bryte ut av etablerte konvensjoner og søke originale og innovative formgrep. Gjennom øvelser og oppfølging fra veiledere skal studenten utforske nye måter å fortelle på innenfor sin fagfunksjon, og tilnærme seg et personlig avtrykk eller signatur på sitt arbeid. Gjennom praktiske øvelser vil studentene også bli kjent med nyere produksjonsformer og samspill med andre audiovisuelle formater.

 

Undervisningstema foto:

 • Bruk av andre og nyere produksjonsformater, som for eksempel greenscreen, SoMe, 360-video, VFX og lignende
 • Kamerabruk – øvelser med vekt på inndekning av situasjoner, visuell historieformidling og arbeidsmetodikk på opptak
 • Repetisjon og oppdatering omkring bestykning (valg av kamerautstyr) for ulike opptakssituasjoner og for å oppnå bestemte visuelle ambisjoner
 • Utforsking av personlig stil

 

Undervisningstema lyd:

 • Lyddesign i Surround 5.1, del 2
 • Workshop med øvelser i foley-arbeid
 • Workshop i ettersynkronisering
 • Innføring i lyd for nyere produksjonsformater, som for eksempel SoMe, VR/AR, spill m.m.
 • Utforsking av personlig stil

 

Undervisningstema postproduksjon:

 • Lydetterarbeid i ProTools
 • Bruk av nyere produksjonsformater og interaktivitet, som for eksempel greenscreen, SoMe, 360-video, spilldesign, VR/AR og lignende.
 • Utforsking av personlig stil

 

 

Undervisningstema klipp:

 • Bruk av nyere produksjonsformater og interaktivitet, som for eksempel greenscreen, SoMe, 360-video, spilldesign, VR/AR og lignende.
 • Klippeøvelse for en halvtimes profesjonell produksjon, med fokus på å utvikle forståelse for og ferdigheter i å ivareta lengre historielinjer
 • Utforsking av personlig stil

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesning  
 • produksjonsøvelser, individuelt og i gruppe 
 • veiledning 
 • evaluering 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Deltakelse i undervisning og produksjonsøvelser

Eksamen

 • Eksamensform. Skriftlig hjemmeeksamen (refleksjonstekst)  
 • Karaktersystem. Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke bestått.