2022/2023

TEKE2006 Fordypningsemne II (TV- og dokumentarproduksjon)

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

Kunnskap 

Studenten 

 • Har kjennskap til avansert, profesjonelt utstyr innenfor sitt fordypningsfelt (foto, lyd, postproduksjon eller klipp)
 • Har kunnskap om hvordan teknisk utstyr innenfor sitt fagfelt (foto, lyd, klipp eller postproduksjon) kan anvendes dramaturgisk og estetisk i film- og programproduksjon

 

 

Ferdigheter  

Studenten 

 • Kan gjennomføre praktiske øvelser for å utprøve avansert teknisk utstyr innenfor   sitt fordypningsfelt (foto, lyd, klipp eller postproduksjon)
 • Kan med utgangspunkt i mindre produksjonsøvelser reflektere omkring muligheter og begrensninger ved teknisk utstyr og ulike teknikker i enkamera film- og programproduksjon  

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • Kan gi faglig begrunnede vurderinger av andres arbeid innenfor sitt fordypningsfelt (foto, lyd, klipp eller postproduksjon)

Innhold

I dette emnet fordyper studentene seg videre innenfor sitt spesialiseringsfelt. Undervisningen er organisert rundt workshops, praktiske øvelser individuelt og gruppevis, forelesninger og veiledning.

 

Undervisningstema foto:

 • Bruk av ulike typer bevegelig grip-utstyr (gimbal, slider, m.m.) og kamerabevegelsenes innvirkning på fortellingen i film- og programproduksjon
 • Arbeid med visuell stil: Visualisering som inneholder manus, moodboard og referanser
 • Komposisjon, mise-en-scène, subjektivt kamera, fokus, lys og skygge
 • Arbeid med forskjellige fargekorrigeringsmetoder for å øke effektiviteten i valg av opptaksformater

 

Undervisningstema lyd:

 • Lyddesign i Surround 5.1
 • Opplæring og øvelser i S6 mikser
 • Videre fordypning i ProTools
 • Øvelser i lyddesign

 

Undervisningstema postproduksjon:

 • Videregående fordypning i grading og fargekorrigering
 • Klippeøvelser musikk/musikkvideo

 

Undervisningstema klipp

 • Klippeøvelse musikk/musikkvideo
 • Klipperytme
 • Mickey Mousing
 • Fordypning i klipperens rolle i karakterskildring, relasjoner og vendepunkt

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesning  
 • produksjonsøvelser, individuelt og i gruppe 
 • veiledning 
 • evaluering 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Deltakelse i undervisning og produksjonsøvelser

Eksamen

 • Eksamensform. Skriftlig hjemmeeksamen (refleksjonstekst)  
 • Karaktersystem. Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke bestått.