2022/2023

TEK1004/1 Teknisk utstyr - valg og bruk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

Kunnskap 

Studenten 

 • Har kunnskap om grunnleggende bruk av profesjonelt videokamera
 • Har grunnleggende kunnskap om bildekomposisjon
 • Har kunnskap om lysets virkning på bildets kvaliteter
 • Kjenner til grunnleggende lydteoretiske begreper og sammenhenger, inkludert akustikk, elektronikk og analog/digital lydteknikk
 • Har kunnskap om ulike typer mikrofoner og deres bruksområder
 • Har kunnskap om sentrale klippeteoretiske begreper
 • Har grunnleggende kunnskap om redigering og behandling av lyd og bilde i profesjonelle verktøy

 

Ferdigheter  

Studenten 

 • Kan montere et profesjonelt videokamera og produsere opptak, samt velge innstillinger på kameraet slik at opptakene har et akseptabelt teknisk nivå
 • Kan håndtere et profesjonelt videokamera slik at opptakene har et akseptabelt fortellerteknisk nivå
 • Kan håndtere lysutstyr på en sikker og gjennomtenkt måte, og kan bruke lys som et fortellerteknisk element i kombinasjon med komposisjon
 • Kan vurdere ulike mikrofonplasseringer i opptakssituasjon, for å oppnå teknisk akseptabelt lydopptak
 • Kan gjøre enkelt lydetterarbeid
 • Kan klippe i dokumentarisk materiale, med spesielt fokus på karakterbygging, vendepunkt, undertekst og medlevelsesrom  

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • Kan gjennomføre feilsøking for teknisk utstyr og finne frem til og benytte seg av tekniske manualer for å løse tekniske utfordringer

Innhold

Emnet gir studenten en grunnleggende teknisk, teoretisk og praktisk innføring i disipliner vedrørende enkamera film- og TV-produksjon. Emnet er bygget opp som en serie av mindre kurs, med tema

 • Rutiner for bestilling, uttak og innlevering av teknisk utstyr
 • Grundig innføring i profesjonelt kamera (montering, innstillinger, knapper meny, modus, codec, format) samt hvordan kameraet opereres på stativ
 • Innføring i opptakslyd, inkludert bruk av enkle miksere og retningsstyrte mikrofoner
 • Innføring i lydredigering
 • Valg av lyskilde og lyssetting, inkludert plassering, key light og 3-punkts lyssetting av person
 • Videregående innføring i klipp, inkludert oppsett av egen bruker, hurtigtaster og workspaces

 

Gjennom emnet skal studenten også lære seg skolens rutiner for bestilling, uttak og innlevering av utstyr.

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesning  
 • øvelser  
 • veiledning 
 • visninger 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse i all undervisning (angitt i undervisningsplan), samt tekniske ferdighetstester i forbindelse med emnets ulike kurs

Eksamen

 • Eksamensform: Individuell, praktisk prøve i håndtering av teknisk utstyr
 • Karaktersystem: Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke bestått.