2022/2023

UTM2260 Bærekraftig næringsutvikling og innovasjon

Læringsutbytte

Kunnskap:  

Studenten:  

 • Kjenner til ressurs-, tjeneste- og produktutvikling innen bioøkonomi. 
 • Kjenner til forretningsplanutvikling, inklusive organisasjons- og markedskunnskap 
 • Kjenner til entreprenørskap og innovasjon/utviklingsarbeid 
 • Har bred kunnskap om de markedsmessige aspekter innen næringsutvikling 
 • Kjenner til fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. 

Ferdigheter:  

Studenten kan:  

 • gjennomføre en utviklingsprosess fra idé til forretningsplan, inklusive strategier for organisering, salg og markedsføring 
 • identifisere og utvikle forretningspotensialer innenfor bioøkonomi. 
 • bruke informasjon og fagstoff for å fremstille en problemstilling innen næringsutvikling og verdiskapning.  
 • bruke praktiske planleggingsverktøy, teknikker og uttrykksformer innen fagområdet  

 Generell kompetanse  

Studenten kan:  

 • lage en forretningsplan 
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis 
 • anvende sentralt fagstoff innen fagfeltet næringsutvikling og innovasjon  

Innhold

 • Forretningsplan og bærekraftige forretningsmodeller 
 • Innovasjon og entreprenørskap 
 • Ressurs- tjeneste- og produktutvikling.  
 • Markedskunnskap 
 • Salg og markedsføring 
 • Bioøkonomibaserte næringer 

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger 
 • Selvstudier 
 • Gruppearbeid 
 • Veiledning 
 • Studentpresantasjoner 
 • Seminar 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 1 gruppeoppgave med muntlig presentasjon 
 • 2 quiz med minimum 80% riktig svar på hver.   

Eksamen

 • Skriftlig individuell eksamen (100%). Vurderes med bestått/ikke bestått