2021/2022

DIB1003 Digitale tjenester, markeder og forretningsmodeller

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om digitale tjenester
 • har kunnskap om forretningsmodeller med fokus på digitalisering og bærekraft
 • har kunnskap om digitale markeder 

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende forretningsmodeller med fokus på digitalisering og bærekraft
 • kan vurdere digitale markeder ved bruk av økonomiske modeller

 

Generell kompetanse

Studenten 

 • kan formidle grunnleggende sammenhenger for bedriftens forretningsmodell og anvendelse av teknologi ved hjelp av illustrasjoner og skriftlig framstilling
 • kan utveksle faglige synspunkter med andre studenter og samarbeide med andre om å løse praktiske og teoretiske problemer innenfor emneområdet
 • kan innhente informasjon og fagstoff og framstille dette for å belyse problemstillinger innenfor teknologi og digitale markeder 

Innhold

 • Digitale tjenester og økonomiske aspekter av digitale tjenester
 • Digitalisering og kostnadsstruktur
 • Business Model Canvas
 • Digitale og bærekraftige forretningsmodeller
 • Digitale markeder
 • Monopol- og konkurransemarkeder for digitale tjenester

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger basert på teori, case, videoer, Kahoot og selvstudier. 

 • Fysisk samling - obligatorisk:  4 timer
 • 2 digitale møter à 2 timer:      4 timer

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Oppmøte på fysisk samling, 4 timer. Denne samlingen kan under visse omstendigheter bli erstattet av digital samling, det vil da være oppmøte på denne samlingen som vil utgjøre det obligatoriske kravet. 

Eksamen

Individuell, skriftlig hjemmeeksamen over 2 timer. Prestasjonen vurderes med Bestått eller Ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle.