2021/2022

TEK2002 Fordypningsemne I (TV- og dokumentarproduksjon)

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

Kunnskap 

Studenten 

 • Har kjennskap til avansert, profesjonelt utstyr innenfor sitt fordypningsfelt (foto,  lyd, postproduksjon eller klipp)
 • Har kunnskap om hvordan teknisk utstyr innenfor sitt fagfelt (foto, lyd, klipp eller postproduksjon) kan anvendes dramaturgisk og estetisk i film- og programproduksjon

 

Ferdigheter  

Studenten 

 • Kan gjennomføre praktiske øvelser for å utprøve teknisk utstyr innenfor sitt  fordypningsfelt (foto, lyd, klipp eller postproduksjon)
 • Kan identifisere faglige utfordringer av praktisk og estetisk art

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • Kan justere eget arbeid under veiledning og etter tilbakemelding

Innhold

I dette emnet fordyper studentene seg innenfor sitt spesialiseringsfelt. Undervisningen er organisert rundt praktiske øvelser, faglige introduksjoner, veiledning og evaluering.

Undervisningstema foto:

 • Grundig innføring i Sony FS7-kamera: Montering, innstillinger, knapper, meny, modus, eksponering, gammakurver, codec, format, m.m.
 • Innføring til eksponering: Kontrast ratio i kamera, eksponering av ansikter. Under- og overeksponering
 • Valg av format, valg av brennvidde, ulike typer optikk, enkle kjøremuligheter og bruk av monitor.
 • Lyssetting med dagslys og kunstlys, i dagmiljø og nattmiljø. Lyssetting av forgrunn og bakgrunn. Eksponering, undereksponering, støy. Motlys og medlys. Planlegging av lyssetting utfra befaring på location.
 • Øvelser i bevegelige kamera/håndholdt/kjøring/stativ
 • Enkel fargekorrigering: Hva forteller en eksponeringstest? Hvordan korrigere lyssetting gjort under opptak? Hva skjer ved undereksponering av materiale, erfaring med grading og sammenligning av opptak gjort i LOG og Custom

 

Undervisningstema postproduksjon:

 • Case study
 • Klippeøvelse i Premiere med eksport til fargekorrigering og lydlegging
 • Undervisning og øvelse i fargekorrigering (grading)
 • Undervisning og øvelse i Avidm med eksport til fargekorrigering og lydlegging
 • Kurs og øvelse i lydlegging
 • Produksjonsplanlegging med særskilt fokus på arbeidsflyt og ettearbeidsplanlegging

 

Undervisningstema lyd:

 • Videre fordypning med øvelser i ProTools
 • Digital lydteori
 • Videre fordypning i opptakslyd, miksing og lyddesign samt lydetterarbeid

 

Undervisningstema klipp:

 • Grunnleggende innføring i Avid Media Composer
 • Dialogklipp
 • Tempo
 • Filmanalyse
 • Klippeøvelser i fiksjonsmateriale
 • Arbeid med karakterenes blikk, mimikk og det usagte i et opptak
 • Teknikker for å styre seerens oppmerksomhet
 • Klipperens rolle i formidling av fortellerstandpunkt og vendepunkt

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesning  
 • praktiske øvelser  
 • veiledning  
 • studentpresentasjoner 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Deltakelse i undervisning

Eksamen

 • Eksamensform: Gjennomføring av praktiske øvelser, inkludert innlevering av skriftlig refleksjon   
 • Karaktersystem. Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke bestått.